เชิญคลิก “Begin Test” เพื่อร่วมทดสอบความเร็วเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างเครื่องของท่านกับคอมพิวเตอร์ของ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ ณ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Please click “Begin Test” to test bandwidth between your client and server at
Computer Center, Prince of Songkla University(PSU) Hat Yai Campus. This server locates at Tambon Korhong, Hat Yai District, Songkla Province, Thailand


ระบบทดสอบความเร็วนี้ต้องทำงานร่วมกับ Flash plug-in เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป: กรุณาติดตั้ง หรืออัพเดท
This system requires at least version 8 of Flash plug-in:
Please install or update.
หมายเลขไอพีของคุณที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อนี้คือ
Your IP address (as seen by server) is
การเชื่อมต่อนี้มาจากประเทศ/
Your connection is originated from country. ข้อควรรู้/Disclaimer
    ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ (CPU, RAM,OS และ Disk I/O) , เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานหนักแค่ไหน, ชนิดของบราว์เซอร์ที่ใช้ (Firefox, Google Chrome, IE, Opera, Safari) และลักษณะการเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์ (modem, ADSL, Wifi, LAN),
 
     The result depends on various factors, such as the performance of computer (CPU, RAM and OS, and Disk I/O), the utilization of your computer,  type of web browser (Firefox, Google Chrome, IE, Opera, Safari) and type of your connection (modem, ADSL, Wifi, LAN).
วัน-เวลา / Local time